TƯ VẤN GIÁM SÁT CÁC GÓI THẦU THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐÔNG ĐÔ được lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà nội tin tưởng giao cho giám sát thi công lắp đặt thiết bị các gói thầu thuộc khoa Quốc tế, khoa Luật,  giám định xã hội ….đến nay dự án đã hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu CĐT đưa ra.

 

 

Bài Viết Liên Quan