Tuyển dụng

  • Tuyển gấp nhân sự

    Tuyển gấp nhân sự

    Tuyển Dụng ( hạn nộp hồ sơ đến hết 15/9/2021) Mô tả công việc CÔNG TY CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU: - 2 KIẾN TRÚC SƯ - 5 KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP - 2 KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - 2 KỸ SƯ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Yêu cầu chung:: - Thiết kế, … Đọc Thêm