GIÁM SÁT THI CÔNG VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI

Được sự tin tưởng của Lãnh đạo Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện hàn lâm KH và CN VN công ty Đông Đô được chỉ đình thầu thực hiện gói thầu giám sát thi công và lắp đặt thiết bị tòa nhà làm việc chính của Viện. Công trình đã hoàn thành và đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

 

 

Bài Viết Liên Quan