KHẨN TRƯƠNG TIẾN HÀNH CẢI TẠO VIỆN NHIỆT ĐỚI

Cán bộ Công ty Đông Đô bám sát công trường, thực hiện theo đúng cam kết với Chủ Đầu tư.

Bài Viết Liên Quan